Fossiele grondstoffen | Dijkstra Plastics
Terug
Stap 1 c

Fossiele grondstoffen

Fossiele grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die over een langere tijd in de aarde zijn opgeslagen vanuit afbraakproducten, zoals dode planten en dieren. Deze koolstofafzetting worden opgebouwd in de vorm van aardolie, aardgas en kolen. Fossiele grondstoffen kunnen de basis vormen voor de productie van kunststof verpakkingsemmers.

Kunststof productie Productie verpakkingsemmers Afvullen verpakkingen Distributie & verkoop Gebruiker Inzamelen Verbranden Sorteren Mechanische recycling Chemische recycling